Sint Remigiuskerk

Restauratie kerk en pastorie Slenaken